UAB "Elektrifikacijos darbai" 

 


 Įmonės istorija:

   1944 metais liepos 1 d. įkurtas Komunalinio ūkio komisariato energijos valdybos Marijampolės elektrinių rajonas ir buvo dabartinės UAB „Elektrifikacijos darbai“ veiklos pradžia. 1965 metais įmonė reorganizuojama į Vyriausios gamybinės energetikos ir elektrifikacijos valdybos Energetikos statybos tresto Kapsuko specializuotą kilnojamą mechanizuotą koloną. 1976 m reorganizuota į Vyriausios gamybinės energetikos ir elektrifikacijos valdybos Energetikos statybos tresto Kapsuko mechanizuotą koloną. 1993 metais reorganizuota ir pavadinta Marijampolės valstybinė energetikos statybos įmonė.  1994 metais gegužės mėnesio 24 dieną įmonė reorganizuojama į UAB „Elektrifikacijos darbai“ veiklos pobūdis nekinta – tai energetikos objektų statybos montavimo darbai. 1996 metais bendrovė tapo Lietuvos elektros energetikos asociacijos nare. 2001 metais bendrovėje įdiegtas ISO 9001 standartas. 2005 metais bendrovės vadybos sistemoje integruotas ISO 14001 (Aplinkos apsaugos vadybos) standartas. Tarptautinių standartų įdiegimas žymiai sustiprino bendrovės konkurencingumą.